Många kunder har fått upp ögonen för våra belysningsåtgärder.

Vi har ett flertal anläggningar i drift nu runt om i landet, där våra kunder gör stora besparingar.

Anläggningarna består av både inomhus- och utomhus belysning. Vi har bytt ut gårdsbelysningen på bostadsrättsföreningar till energisnål belysning med Induktion, och vi har även bytt ut trapphusbelysningar till strömsnåla LED armaturer med närvarosensorer.

Detta gör att man kan komma ner på löjligt låga brinntider för  trapphusen.

Innan åtgärd var det ofta tänt 24 timmar per dygn och det var armaturer med ca 45 watt i förbrukning, efter åtgärder så är man nere i ca 2 timmar per dygn med en effekt på mellan 18 – 30 watt, vilket ger en riktigt bra energibesparing till kundernas glädje, de boende undrade varför man inte gjort detta tidigare?

Vi tror att en av anledningarna är okunskap samt en rädsla för att det ska bli dyrare och att komforten ska bli sämre, detta är FEL, det blir inte dyrare för energibesparingen motiverar inköpskostnaden, kan man bara se förbi investeringskostnaden, och se vinsten med det, så har man ofta tillbaka pengarna inom 3-4 år och sedan är det ren vinst för fastighetsägaren / föreningen. De nya armaturerna håller många många år.

För mer information om belysning se vår enkla belysningsguide.