Det är skönt att ha kunder som verkligen bryr sig!

Flera Bostadsrättsföreningar har hört av sig och berättat för oss hur de efter att ha installerat vår vattenbesparing, känt att de verkligen gjort en insats både för miljön och den vattenbrist som hotat att torrlägga delar av Sverige under våren och sommaren.

Det är inspirerande att sälja vattenbesparing idag säger Håkan Gustafsson från Norrköping. Han förklarar, Förut fick vi ofta lite gliringar från tilltänkta kunder som -Blir vi blöta i håret? Kan vi skölja ur schampot ur håret?? I dagsläget är det inget sånt längre, nu är det mer frågor om miljön och hur fort man kan komma igång med sin vattenbesparing. Många av våra kunder är oroliga för det här och vill göra en insats mot vattenbrist.

En kund till oss i en större Brf sa detta tänkvärda:

Genom att installera vattenbesparing i sin fastighet bidrar man inte bara till vattenbesparing lokalt i sitt hus, det gör även att andra som inte fått tillräckligt med vatten nu helt plötsligt får bättre tillgång, det blir en besparing med effekter även på ett större plan än man kanske tänkt från början, eller ens var medveten om.

Det känns ju onekligen lite overkligt med vattenbrist i Sverige? För vi har ju i alla tider matats med att vi inte KAN få det på grund av geologiska förhållande (som tydligen är unika för oss). Det som skulle kunna hota vår vattenförsörjning var att vi förstörde vårt vatten genom dumpning av kemikalier, granater eller annan miljöförstöring. 

Vi vill uppmana alla att installera vattenbesparing i sin fastighet, inte bara för att sparar vatten och pengar till er själva utan även som en solidarisk gärning!

Spara vatten med Energypartner nu!

Admin / Energypartner.

 

För första gången på väldigt länge fick vi på flera ställen i Sverige denna sommar uppleva något som vi nästan aldrig hört talas om, Vattenbrist!

Det som troligen förorsakade vattenbristen var den snöfattiga vintern och den ovanligt varma och torra våren. Vi hörde om risken för tomma vattenförråd (som naturligtvis ökade priset på el). Detta innebar stor problem för många, allt från bevattningsförbud till sinande brunnar hos människor med egen vattenförsörjning.

VI UPPMANAR ALLA ATT INSTALLERA VATTENBESPARING!!

Spara vatten med ENERGYPARTNER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

länk: https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/maj/vattenbrist-hotar-stora-delar-av-landet

 

Admin / Energypartner

Tagged with: , , ,

Kraftigt höjt pris på dricksvatten befaras

Dricksvatten allt dyrareUnderhållet på Sveriges vatten- och avloppsledningar är mycket eftersatt.

Branschorganisationen Svenskt Vatten befarar därför att priset på dricksvatten kan stiga med så mycket som emllan 50 och 100% på 20 års sikt. Nuvarande takt på underhåll och utbyte är alldeles för långsam, eftersom den skulle betyda att alla rör kommer att vara utbytta om 250 år medan rörens beräknade livslängd är högst 150 år!!

Skärpta regler för vattenrening kan ses som en annan bidragande orsak till högre pris för dricksvatten. Behöver ni hjälp med att spara vatten? kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

www.energypartner.se

Tagged with: , , , , ,

vatten-correnEn enkel
vattenbesparing

Reportage från Östgötacorrespondenten
Med en enkel åtgärd kan du spara både pengar och energi. Genom att byta ut din strålsamlare till snålspolande konstantventiler sänker du varmvattenförbrukningen utan att minska komforten. Ventilen blandar luft med vattnet så att vattenåtgången minskar och vattenstrålen blir mjukare.
– Besparingen ligger mellan 25-38%, mer eller mindre, beroende på hur mycket vatten som du använder. Men oavsett det, så är oftast investeringen betald redan inom det första året, säger PerAnders Holmer, på Energypartner i Linköping.

Vattenförbrukningen är individuell och stora variationer finns, allt från i snitt 90 liter per dygn upp till tre gånger så mycket. Ventilen som sparar både pengar och miljö borde finnas i alla hem, tänker man.
– Problemet för oss är att nå fram med att det är en sådan enkel åtgärd. Våra största kunder idag är bostadsrättsföreningar, fortsätter PerAnders, och vi erbjuder alltid en provinstallering där kunden kan se att det funkar innan vi installerar.
Den underhållsfria ventilen känner av och anpassar sig efter det inkommande trycket. De monteras in på kökskranen, i handfatet och på duschblandaren.
Fördelningen på de i genomsnitt 160 litrarna som varje person använder varje dygn ser ut som följande enligt Svenskt Vatten, 10 liter för dryck och mat, 30 liter för WC-spolning, 30 liter för disk, 20 liter för tvätt, 60 liter för personlig hygien och 10 liter för övrig användning.
Visste du att vi använder i snitt 160 liter vatten per dag och person? Och att en lätt droppande kran gör av med nästan 100 liter vatten per dygn. Onödigt och dyrt.
Text: Helen Johansson

Slösa inte
• Duscha i stället för att bada och
låt inte vattnet rinna i onödan.
• Redan i ett tvåpersonershushåll kan
förbrukningen av sköljvatten sex-
dubblas om man sköljer disken under
rinnande vatten i stället för att diska i
maskin.
Reglera vattenflödet
• I duschen räcker det med ett flöde
på 12 l/min, i tvättstället 6 l/min, och
i köket klarar vi oss gott med 9 l/min.
Åtgärda vattenläckage
• Se till att droppande kranar eller
rinnande WC-stolar genast repareras.
www.energypartner.se

Tagged with: , , ,
En Energypartner

En Energypartner

En Energypartner

I dagsläget (2016-03-17) har vi hjälpt våra kunder att spara energi i form av varmvatten, energismart belysning, injustering av värme och vvc-system till ett värde av ca 13 600 000 kWh. Omsatt i pengar är detta ca 11 000 000 kr!

Sedan starten 2013 har vi utfört energibesparingar hos våra kunder som lett fram till detta smått otroliga resultat. Bli en energijägare du också och skaffa dig en energypartner som kan hjälpa dig att sänka dina energikostnader så du kan lägga pengarna på annat.

Som en av våra kunder säger -man har faktiskt råd att investera energismart, man flyttar sina kostnader från elräkningen till nya armaturer bara!

Tagged with: , , , , , , , , , ,

I tidningen Metro var följande artikel inlagd den 3/11-14

unga duschar för länge

 

Vi kan hjälpa er att sänka vattenförbrukningen och därmed även energiförbrukningen.

Det är varken svårt eller speciellt kostsamt, investeringen är betald på under 2 år och ofta under ett år!

 

 

Tagged with: , , ,

En studie föreslår energimärkning för blandare

En obligatorisk energimärkning av blandare för tappvatten och duschblandare bör införas inom EU, enligt en undersökning utförd av EU-kommissionens forskningscentrum Joint Research Centre (JRC). Det skriver nättidningen ENDS Europe Daily, som bevakar energi- och miljöfrågor i EU.

Foto: Colourbox

Blandare är en av de första energirelaterade produkter som ska få ekodesignkrav.

Studien är det första steget i en eventuell utveckling av produktstandarder enligt ekodesign- och energimärkningsregler, som ursprungligen omfattat endast energianvändande produkter och sedan utvidgas till energirelaterade sådana.

Blandare är en av de första grupperna av energirelaterade produkter som ska bedömas.

En obligatorisk energimärkning av blandare skulle totalt spara 2,1 miljarder kubikmeter vatten per år inom EU och energianvändningen minska med 85,6 TWh per år fram till 2030.

Det näst bästa alternativet skulle vara ett krav på vattenmätare i nya blandare. Det skulle minska vatten- och energianvändningen med 7–9 procent, och har en mer omedelbar effekt än energimärkningen.

Ytterligare ett alternativ som tas upp i rapporten är en obligatorisk teknisk utrustning som begränsar vattenflödet efter en viss tid.

Här kan ENERGYpartner erbjuda en lösning som begränsar flödet från första sekunden….

Den slutliga versionen av studien kommer i juli. EU-kommissionen avser därefter att utarbeta rekommendationer och samråda om dem inom ett år.

KÄLLA: ENDS EUROPE DAILY

Tagged with: , ,

Taxor och avgifter ökade med 3,3 procent

Priserna för el, värme, avfall och vatten fortsätter att öka mer än konsumentprisindex (KPI). Under det senaste året har priserna ökat med 3,3 procent, medan KPI har backat. Det framgår av den senaste Nils Holgersson-rapporten som presenterades i dag.Skillnaderna i pris varierar mycket mellan kommunerna. Enligt ett pressmeddelande från Nils Holgersson-gruppen är priserna högst i mindre kommuner och gapet till tätorterna har dessutom ökat stadigt den senaste tioårsperioden.

– De stora prisskillnaderna runt om i landet är oroväckande. Det är orimligt att kostnaden är upp till 910 kronor högre per månad beroende på vilken kommun lägenheten ligger i, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgersson-gruppen, i ett pressmeddelande.

– Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenterna har liten möjlighet att påverka priserna. Kundens ställning är för svag. Särskilt alarmerande är de signaler vi får om att kostnaden för vatten och avlopp riskerar att öka radikalt i framtiden, tillägger Per Holm.

Enligt Nils Holgersson-gruppen är det kostnaden för el samt vatten och avlopp (VA) som har ökat mest. Elpriset har ökat med 6 procent och VA-taxan med 3,6 procent. Även fjärrvärmepriset fortsätter att öka, det senaste året med 2,1 procent.

Kommuner med högst månadskostnad (inklusive moms) för en vanlig trerumslägenhet
1. Tanum 2.169 kronor
2. Munkedal 2.158 kronor
3. Hammarö 2.137 kronor
4. Lessebo 2.113 kronor
5. Aneby 2.103 kronor

Kommuner med lägst månadskostnad (inklusive moms) för en vanlig trerumslägenhet
1. Luleå 1.258 kronor
2. Skövde 1.269 kronor
3. Borlänge 1.322 kronor
4. Piteå 1.334 kronor
5. Boden 1.341 kronor

Källa: VVS-Forum
Tagged with: , , , , , , ,

Sänkta hyror, marknadsprofilering eller ökad vinst. Det är några av orsakerna till att fastighetsbolag genomför energieffektiviseringsåtgärder. Men vilken av dessa orsaker som ligger bakom åtgärderna och hur långsiktig man är i sin investering har i sin tur samband med företagets ägarform.

 

Kortsiktiga lösningar hos bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningarnas investeringar är många gånger kortsiktiga med kort återbetalningstid. Detta gör att investeringarna inte alltid blir optimala avseende energianvändningen.
– En förklaring till detta är att de som beslutar om åtgärderna helst vill ta del av kostnadssänkningen innan de säljer sin lägenhet. Det största hindret för väl genomtänkta och långsiktigt hållbara lösningar är styrelsens brist på kontinuitet, tid och kompetens, säger Katarina Högdal som är författare till studien och studerande vid Uppsala Universitet.

Långsiktiga lösningar hos privata och kommunala ägare

De privata och kommunala ägarna har ett mer långsiktigt perspektiv och bättre kunskap om byggnadens livslängd. Gemensamt för dessa båda grupper är att de båda upplever svårigheter att motivera hyreshöjningar för att bekosta större åtgärder. De kommunala företagen påverkas också av sitt ägande dels via kommunens politiska spelplan men också på grund av intressekonflikter som kan uppstå mellan andra kommunägda bolag som till exempel fjärrvärmebolag.

– Min slutsats är ändå att i både de privata ägarnas fall och de kommunala kan ägarformens påverkan vara lika stor som den lokala bostadsmarknaden. Något som dock är anmärkningsvärt är att de kommunalt ägda fastighetsföretagen ofta verkar ha högre vinstmål än de privata, berättar Katarina.

Ägarformen påverkar det ekonomiska resultatet

Katarina har också genomfört en lönsamhetskalkylering med hjälp av BeBo:s lönsamhetskalkyl. Resultatet tyder på att bostadsrättsföreningarna har svårare att klara av en halvering av energianvändningen genom kostsamma investeringar. Detta beror främst på deras krav på kort återbetalningstid.

De kommunala företagen verkar kunna genomföra högre hyreshöjningar än de privata vilket resulterar en högre vinst på investeringarna.

ENERGYpartner har en del av lösningen

En Energisparåtgärd som verkligen ger snabb avkastning och därför borde passa både privata, kommunala fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är vår vattenbesparing. Vattenbesparing är idag en av de snabbaste vägarna för energibesparing.

Vattenbesparingsprodukterna från ENERGYpartner har låg investeringskostnad, kombinerat med hög avkastning ger detta mycket korta återbetalningstider.

 

Lasse

Tagged with: , , , , ,

Bo bättre har sedan en tid tillbaka haft en tätposition inom bostadsrättsbranschen som en oberoende, informativ och aktuell bostadsrättstidning. Tidningen arbetar med en stab av kunniga journalister för att skapa marknadens bästa bostadsrättstidning.

I det senaste Specialnumret avhandlades ämnet Energibesparing och på mittuppslaget hamnade Vattenbesparing. Inte så konstigt när man tänker efter. Det finns idag få åtgärder som fastighetsägare kan vidta för att snabbt kapa onödiga utgifter och spara energi.

Ta del av reportaget nedan. Vi önskar er en trevlig läsning!

Bo-bättre_special_bild

Vattenbesparing i Tidningen BoBättre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Anders Holmer

VD

Tagged with: , , , , ,
Top