Ny Country Manager för Finland

Hans Brunila hälsas välkommen som ny Country Manager för Finland av Per Anders Holmer VD ENERGYpartner

I november tillträdde Hans Brunila som ny Country Manager för ENERGYpartner i Finland.

Hans har mycket kontakter och ett mångårigt arbetsliv inom fastighetssfären i Finland.

De senaste åren har Hans arbetat inom företag som Ecome Oy som utvecklar programvaror åt bl.a. fastighetsbranschen, Baga Water Technology AB med vattenrening, Bauer Watertechnology Oy, med vattenrening.

Hans Brunila känner den svenska verksamheten väl, eftersom han tidigare arbetat här i Sverige.

Hans Brunila tillträder tjänsten som Country Manager f.o.m. den 15 november och efter stenhårda förhandlingar och en mycket god lunch kunde slutligen avtalet undertecknas.

Vi välkomnar Hans Brunila till ENERGYpartner och ser med tillförsikt fram emot goda affärsmöjligheter i Finland.

 

Per Anders Holmer

VD

ENERGYpartner AB

Tagged with: , , , , ,

Varmt vatten kostar mest

Hela 30 % av den årliga förbrukningen av uppvärmningsenergi går till tappvarmvatten i en byggnad. Anskaffning, pumpning och rening av råvatten samt behandling av avloppsvatten är också mycket energikrävande. Vattenavgiften är en totalkostnad vi betalar för använt rent vatten och det avloppsvatten vi producerar.

Den personliga vattenförbrukningen

I hushållen går det mellan 800-1 200 kWh energi per person och år till värmning av tappvarmvatten.  Det är 20 % av var och ens personliga energiförbrukning i hemmet.

Vattenförbrukningen är dock individuell och stora variationerna finns. En del förbrukar i snitt 90 l/dygn, andra tre gånger så mycket. Vettiga användarvanor och ett rätt inställt tappvarmvattensystem hjälper till att minska vattenförbrukningen med tiotals procent.

 

  • Slösa inte
    • Duscha i stället för att bada och låt inte vattnet rinna i onödan.
    • Redan i ett tvåpersonershushåll kan förbrukningen av sköljvatten sexdubblas om man sköljer disken under rinnande vatten i stället för att diska i maskin.
  • Reglera vattenflödet
  • Åtgärda vattenläckage
    • se till att droppande kranar eller rinnande WC-stolar genast repareras.

Besök gärna vår butik på nätet där vi har ventiler och andra vattenbesparande produkter.

 

På återhörande!

 

Tagged with: , , , ,

Vi kan nu efter långt arbete äntligen stolt presentera vår butik på nätet.

Många kunder har efterfrågat möjligheten att själva kunna lägga beställningar på energisparprodukter även när inte våra trevliga Återförsäljare besöker dem.

Välkomna in till vår butik, ni hittar den i menyn på hemsidan.

knappVi hoppas att ni ska hitta något som passar och vi kommer kontinuerligt att fylla på i butiken med mer  produkter allt eftersom vi hinner och hittar produkter som har en rejäl energibesparing och den kvalitet som vi vill förknippas med!

Åter igen, varmt välkomna!

Ni får handla så môe ni vill!

Citat av Göran Blank, VD för Jula AB…

 

Per Anders Holmer VD, ENERGYpartner AB

 

Tagged with: , , , , , ,

logo_kungssängenVi har nu tillsammans med Kungssängen inlett ett samarbete där Kungssängens representant presenterar vårt koncept för vattenbesparing när denne besöker våra svenska hotell för att sälja in deras sköna sängar. Detta gör att hotellets gäster nu kan sova extra gott i en säng från Kungssängen samtidigt som hotellet spar en massa pengar på vattenförbrukningen och energinotan för uppvärmning av varmvatten. Inom några år har de sparat ihop investeringen för både vattenspar produkterna och sängarna.

Tagged with: , , , , , ,

Tappvarmvatten står för en växande andel av byggnadens energibehov.

Moderna flerbostadshus är välisolerade och har värmeåtervinning ur ventilationsluft. Detta medför att energibehovet för tappvarmvatten kan vara högre än energibehovet för rumsuppvärmning.

Den genomsnittliga energianvändningen för tappvarmvatten i svenska flerbostadshus är omkring 30 kWh/kvm Atemp.

I enskilda fall i äldre flerbostadshus är energianvändningen för tappvarmvatten ännu högre.

Om energieffektiv Vattenbesparingsteknik utvecklas finns en stor potential till energibesparingar vid nybyggnation och renovering av det befintliga beståndet.

Vattnet som lämnar fastigheten via avloppsnätet ger ingen restvärme till fastigheten utan värmer endast upp marken runt avloppsnätet, detta gör att kostnaderna för varmvattnet i realiteten är betydligt högre än för motsvarande energiåtgång i t.ex. belysning där lamporna faktiskt lämnar en del värme inne i fastigheten.

Gör som så många andra av våra kunder, installera modern vattenbesparing och spara många kilowattimmar och även en hel del pengar.

 

Tills vi hörs igen,

 

I maj för 2 år sedan gjorde vi en affär med en fastighetsägare som ville göra en testfastighet i sitt bestånd, (många kunder börjar så). Vi har under dessa två år haft en dialog med kunden och försökt fått ut hans förbrukningsuppgifter utan framgång. Kunden har inte prioriterat detta då han haft “så mycket annat” (också en vanlig sak hos våra kunder) att sköta om och planera och göra.

Nu så ledsnade vi lite grann på att försöka få ut dessa uppgifter så vi frågade kunden -vem i er organisation är det som du måste prata med för att få ut dessa uppgifter? – Det är xxx i växeln som sköter det, svarar kunden, då ställde vi frågan om vi fick ringa denna xxx och be om uppgifterna, – Jo det går väl bra, svarar kunden ( nu slipper han ju göra detta).

Sagt och gjort, vi ringer xxx och efter 5 minuter har vi vattenförbrukningen för HELA fastighetsbeståndet sedan 2004. Snabbt kollar vi efter den aktuella fastigheten testet gjorts i, och kan konstatera att de haft en besparing på 8% !!

KASS!! tänkte vi och funderade på ur i hela världen ska vi nu göra för att intressera kunden att fortsätta med denna lönsamma investering i resten av beståndet???

Så vi satte oss ner och slog våra kloka (trä)skallar mot varandra, sedan (när vi tröttnat på det) började vi räkna på vad detta egentligen betydde.

8% blev 450 m3 kallvatten, av detta vet man att ca 60% är uppvärmt vatten då vi endast räknar på vatten från kök, tvättställ och dusch. Alltså har kunden sparat 270 m3 varmvatten också.

summa summarum så kan vi konstatera att kunden investerat ca 12300:- inkl moms för sin testfastighet på ca 30 lägenheter, besparingen för kallvatten var i april 2013 5600:- Besparingen för uppvärmning av varmvatten var samma tid ca 9100:- Vilket betyder att kunden i April 2013 hade sparat 14700:- på investerade 12300:- Detta ger en återbetalningstid på 20 månader eller 1,7år.

Efter att vi meddelat kunden om besparingsresultatet, tittar vi nu tillsammans med kunden på nästa del i hans fastighetsbestånd ( det är en försiktig general vi har att göra med)

Så vi kan nu slutligen konstatera att även en liten besparing på endast 8% faktiskt ger en bra besparing, kort återbetalningstid och att det ÄR LÖNSAMT ATT SPARA VATTEN!!!

Tagged with: , , , , ,

33 miljarder kronor står just nu på spel i en rättsprocess i Linköping. Eljättar som Eon, Vattenfall och Fortum kräver kraftigt höjda nätavgifter för både hushåll och företag. Men om de får sin vilja igenom kan följderna bli katastrofala för svensk industri och landets konkurrenskraft, varnar kritiker.

I Förvaltningsrätten i Linköping utspelas just nu en kamp om miljarder. Det sker lite i skymundan – men utgången kommer att få stora ekonomiska konsekvenser för både privatpersoner och industrin. På ena sidan slagfältet finns många tiotals elnätsbolag, med branschorganisationen Svensk Energi och de tre jättarna Eon, Fortum och Vattenfall i spetsen. På andra sidan: Energimarknadsinspektionen, med uppgiften att reglera elnätsmonopolet och ta vara på konsumenternas intressen.

På spel står inte mindre än 33 miljarder kronor, pengar som antingen är kvar i kundernas fickor – eller hamnar i elnätsbolagens kassor.

Och med sådana vinster att hämta, satsar naturligtvis elnätsbolagen stora resurser på att få rätt. Redan nu är det klart att elkonsumenterna – såväl företag som hushåll – får räkna med höjningar av elnätsavgifterna de kommande åren. Mellan 2006 och 2009 tilläts elnätsbolagen ta ut avgifter på 132 miljarder kronor. För perioden 2012-2015 vill de ha 183 miljarder. Energimarknadsinspektionen valde en medelväg och sade att de får 150 miljarder kronor – men har redan backat något, och höjt den beviljade intäktsramen till ungefär 155 miljarder.

LÄS OCKSÅ Svenska Kraftnät kovänder

Men det är inte tillräckligt, enligt de 86 elbolag som nu överklagar Energimarknadsinspektionens beslut. Enligt dem är ännu större prishöjningar nödvändiga för att klara framtida investeringar, bland annat för att stormsäkra näten och för att ansluta fler vindkraftverk. Men kritiker menar att det bara är svepskäl för att trissa upp priserna – och därmed vinsterna. Enligt organisationen Svenska Elnätsupproret är hela systemet för hur elnätsavgifterna bestäms på väg att spåra ur, som en konsekvens av elnätsbolagens lobbande.

– Min uppmaning är enkel: slå stopp i maskineriet och se över regelverket ordentligt. Annars kan det få katastrofala följder för svensk industri och i slutändan alla invånare i landet, säger Eric Anderzon, företagare i Gnosjöregionen och initiativtagare till Svenska Elnätsupproret.

 

Vägen till dagens låsning mellan parterna har varit minst sagt krokig. Men den avgörande stridsfrågan har varit hur mycket bolagens elnät faktiskt är värda – och därmed vilken förmögenhet de kan kräva ränta på. Enligt tidigare bedömningar var hela Sveriges lokalnät värda runt 177 miljarder kronor, en uppskattning som baserades på vad det skulle kosta att bygga ett nytt effektivt elnät i dag. Men den värderingen tyckte elnätsbolagen var alldeles för låg.

LÄS OCKSÅ Stora skillnader i elnätsavgifter

Och för några år sedan fick de sin vilja igenom. 2009 fattade regeringen beslut om att värdet på näten i stället ska beräknas utifrån hur mycket det skulle kosta att dra precis de ledningar som faktiskt finns i verkligheten. Resultatet: lokalnätens uppskattade värde ökade till 262 miljarder kronor. I ett slag lyckades elnätsbolagen höja det uppskattade värdet på sina tillgångar med 85 miljarder kronor.

Energimarknadsinspektionen hade bara att rätta sig efter de nya reglerna som regeringen beslutat om. Men för att den nya värderingen inte skulle innebära en chockhöjning av avgifterna valde man ändå att införa en typ av övergångsperiod över 18 år, för att successivt gå över till det nya systemet. I ett första steg hamnar därför intäktsramarna 33 miljarder kronor lägre än vad elnätsbolagen kräver – något som fått dem att agera på bred front.

– Det finns ingen laglig grund för de här övergångsreglerna, som dessutom kom in väldigt sent i processen. Om beslutet inte ändras kan konsekvenserna bli att vissa elnätsföretag inte kan genomföra nödvändiga investeringar och underhåll under de kommande åren, säger Ronald Liljegren, chefsjurist på Svensk Energi.

 

“Elnätsbolagen är vinst-
maximerande företag som naturligtvis gör allt de kan för att tjäna mer pengar”

Stefan Yard, professor vid ekonomihögskolan i Lund och en av Sveriges ledande experter på området.

Resultatet: en utdragen rättslig tvist som lär kosta såväl elnätsbolagen som Energimarknadsinspektionen miljontals kronor i rättegångskostnader. I måndags lämnade de sista elnätsbolagen in sina yttranden i frågan, men rättegången väntas inte vara avgjord förrän i slutet av året.

– Vi räknar med att domstolen går på vår linje, men vi tänker också inom kort att lämna förslag till regeringen på hur regleringen kan skärpas, säger Tony Rosten, ställföreträdande GD på Energimarknadsinspektionen.

Men även elnätsbolagen räknar med vinst i Förvaltningsrätten. Mycket tyder också på att domen – oavsett utslag – kommer att överklagas. Men det viktigaste slaget är, enligt Stefan Yard, redan förlorat för de svenska elkonsumenterna.

– I grunden är inte det här ett övergångsproblem, som det kan verka av rättsprocessen. Det är helt enkelt fel på den nya modellen. Och när den väl får fullt genomslag kommer det att leda till fler kraftiga prishöjningar som det blir svårt att backa från i framtiden.

Källa: SvD Näringsliv

 

Jag befarar att detta är ytterligare ett sätt för elbolagen att göra energibesparingen verkningslös, att höja själva avgifterna är ett sätt att höja vinsten för elbolagen. Energibesparing kan hjälpa kunden att spara pengar, men endast på den rörliga delen på elen, detta försvårar läget för alla kunder som vill göra en energibesparing. För något år sedan pratade jag med några lokala elbolag som sa att detta var precis vad som skulle hända om energibesparingar skulle komma att få för stor omfattning “-då höjer vi avgifterna istället”

Lars Hagström / ENERGYpartner

 

Tagged with: , , , , , , , , ,

Nu på lördag klockan 20.30 är det dags igen för Earth Hour. Då släcker miljoner människor, städer och företag, däribland ENERGYpartner, ljuset under en timme som en signal om att ta klimatfrågan på allvar.

Foto: David Biene

Earth Hour på Brandenburger Tor i Berlin, Tyskland, förra året.

Att släcka ljuset en timme under Earth Hour är en signal till beslutsfattare om att ta miljöfrågorna på större allvar.
Förra året släckte mer än varannan svensk ljuset under Earth Hour tillsammans med hundratals miljoner människor över hela världen.

Källa: VVS Forum

 

ENERGYpartner AB har valt att släcka under lördagen som en del i sitt arbete för en bättre miljö. Earth Hour handlar om mer än att släcka ljuset en timme. Det handlar om att försöka leva lite grönare i vardagen!!

Skulle man nu inte orka släcka lyset, eller inte ha möjlighet till det så kan ENERGYpartner hjälpa er att välja energieffektiv belysning med minimal påverkan på miljön!

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning inom vatten och belysningsbesparing.

Tagged with: , , , ,

Samarbete är temat för Världsvattendagen i dag

I dag den 22 mars firas Världsvattendagen 2013 runtom i världen och temat för dagen är ”Vattensamarbete”. Det är även temat för hela året 2013, som av FN utsetts till ”Internationella året för vattensamarbete”.Världsvattendagen instiftades av FN 1993. Den firas årligen den 22 mars för att uppmärksamma vikten av färskvatten och att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar.

Vi inom ENERGYpartner jobbar för att vi alla ska hushålla med vårt vatten och inte spola ut mer vatten än nödvändigt i våra hushåll. Detta gör vi med besök hos våra kunder där vi visar och säljer våra vattenbesparingsprodukter.

Vi stödjer också organisationen Wateraid som jobbar just med dessa frågor i främst tredje världen.

wateraid

Tagged with: , , , , ,

Du har väl inte missat vår annons i tidningen Bo bättre?

BoBättre

Bo bättre är en tidning som går ut till styrelseledamöter i  nästan 29 000 exemplar till bostadsrättsföreningar runt om i landet. Tidningen strävar efter att göra oberoende, informativa och aktuella reportage till nytta och nöje för ledamöter och boeende.

Tidningen delas även ut på mässor och Byggcentrum i Göteborg samt hos ett flertal mäklare.

Vi har valt att annonsera i tidningen för att bostadsrättsföreningar är vår största målgrupp och att tidningen just är oberoende och informativ, vi vill verkligen nå ut med vårt budskap!

Titta gärna lite extra på sidan 57.

Ifall ni inte har tidningen kan ni titta här nere.

bb1

Tagged with: , , , , , , ,
Top