computercrasch

Efter en uppdatering och serverkrasch i måndags föll hela sidan, tyvärr är det en del småfix kvar att göra men på det stora hela är vi uppe igen och snurrar.

En del mindre ändringar har vi gjort på sidan. bl.a så har vi bytt lite typsnitt och skapat lite mer luft på sidorna.

Vi hoppas att våra besökare ska känna igen sig och även tycka att det skett en förbättring på sidorna och att navigeringen på sidorna blivit enklare.


FASTIGHET 2013

Nu är det en intensiv period med massor av mässor!
Det är roligt att komma till de olika mässorna och träffa både nya och befintliga kunder, träffa kollegor i branschen och andra utställare som har produkter och kunder inom samma områden som vi jobbar med. Dessa mässor är lite mindre, men samtidigt ger det möjlighet till närmare kontakt med besökarna, vi får lite mer tid för samtal och kan ge en bättre presentation än vad vi skulle hinna med på en större mässa, dessutom är de här mässorna speciellt inriktade för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, vilket råkar vara våra två största kundgrupper. I förra veckan ställde vi ut i Norrtälje och Kista, Örebro mässan missade vi med en hårsmån då den redan var fullbokad.
I går var vi och träffade ungefär 130 besökare i Vänersborg.
I dag styr vi kosan mot Göteborg för ännu ett möte med förhoppningsvis lite nya kunder.
Om två veckor är det mässor i både Bromma och Västerås, hoppas att vi kan ses då!!

Tagged with: , , , , , ,

Många kunder har fått upp ögonen för våra belysningsåtgärder.

Vi har ett flertal anläggningar i drift nu runt om i landet, där våra kunder gör stora besparingar.

Anläggningarna består av både inomhus- och utomhus belysning. Vi har bytt ut gårdsbelysningen på bostadsrättsföreningar till energisnål belysning med Induktion, och vi har även bytt ut trapphusbelysningar till strömsnåla LED armaturer med närvarosensorer.

Detta gör att man kan komma ner på löjligt låga brinntider för  trapphusen.

Innan åtgärd var det ofta tänt 24 timmar per dygn och det var armaturer med ca 45 watt i förbrukning, efter åtgärder så är man nere i ca 2 timmar per dygn med en effekt på mellan 18 – 30 watt, vilket ger en riktigt bra energibesparing till kundernas glädje, de boende undrade varför man inte gjort detta tidigare?

Vi tror att en av anledningarna är okunskap samt en rädsla för att det ska bli dyrare och att komforten ska bli sämre, detta är FEL, det blir inte dyrare för energibesparingen motiverar inköpskostnaden, kan man bara se förbi investeringskostnaden, och se vinsten med det, så har man ofta tillbaka pengarna inom 3-4 år och sedan är det ren vinst för fastighetsägaren / föreningen. De nya armaturerna håller många många år.

För mer information om belysning se vår enkla belysningsguide.

 

 

 

 

Tagged with: , , , , ,

Energianvändningen för bostäder väntas fortsätta öka

Energianvändningen inom sektorn bostäder och service väntas öka med knappt 7 procent 2014 jämfört med 2011. Det framgår av Energimyndighetens nya korsiktsprognos. Förklaringen är främst svalare utomhustemperaturer.

Ökningen beror på att energianvändningen inom sektorn bostäder och service förväntas växa som ett resultat av svalare utomhustemperaturer. 2011 var ett milt år medan år 2012 enligt mätningar väntas bli kallare jämfört med 2011 varpå energianvändningen bedöms öka för uppvärmning. År 2014 uppgår energianvändningen inom bostäder och service till 157 TWh, vilket är en ökning med knappt 7 procent jämfört med 2011.

Se över era energikostnader, inom vår kompetens finns det stora besparingar med små investeringar att göra, vatten och belysning står för en stor del av fastighetsdriften, med enkla medel kan vi hjälpa er att spara både pengar och energi.

Tagged with: , ,

I april skärptes kraven på gatu- och kontorsbelysning, bland annat för högtrycksnatriumlampor. Nästa steg i utfasningen börjar 2015, då kraven skärps ytterligare.

Traditionell gatu- och kontorsbelysning är innefektiv ur energisynpunkt. Därför fasar nu EU-länderna ut de minst effektiva ljuskällorna genom nya ekodesignkrav.

Första steget togs 2010 och nu är det dags för det andra steget. Särskilt kommunerna berörs av förändringarna.

Den 13 april i år skärptes kraven på högtrycksnatrium- och metallhalogenlampor som ofta används i gatubelysning.

Vidare fasas enkelfärgslysrör i storlekarna T 10 och T12 ut helt och hållet.

läs mer:energimyndigheten.se har Energimyndigheten samlat praktisk belysningsinformation för beställare och upphandlare.

Tagged with: , , , ,

Efter ett tiotal installationer kan Stockholms allmännyttiga bostadsbolag inte dra någon entydig slutsats att individuell mätning (IMD) ger lönsamhet och energibesparing.  Därför ska det inte vara standard i beståndet. Man ser inte ens vinst med mätning av varmvatten.

Allt fler allmännyttiga bostadsbolag inför individuell mätning av värme och vatten i delar av sina husbestånd. Tanken är att hyresgästerna ska spara när de måste betala för energin.
Bolagen börjar nu få ganska djupa erfarenheter, och kan dra slutsatser. Hos bolagen i Stockholm – Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem – har erfarenheterna lett till ett gemensamt ställningstagande av företagens tre miljöchefer.

Ingen lönsamhet
Installationerna hittills tyder inte på lönsamhet och energibesparingarna har inte övertygat. Vad gäller mätning av värme har man funnit att besparingspotentialen är mycket liten i hus med injusterade värmesystem och med centralstyrning av en inomhustemperatur på 20-21 grader. Besparingen täcker inte IMD-systemets investerings- och driftkostnader.
Inte ens den vedertagna sanningen att varmvattenmätning kan vara lönsamt tycks hålla för bolagens erfarenheter.
Svenska Bostäder har utvärderat IMD med varmvatten i sju fastigheter, några även med värmedebitering.
– Vi har trott det fanns en besparingspotential inom varmvatten, men har inte kunnat verifiera någon besparing som skulle göra det lönsamt,
berättar Pia Hedenskog, som är energiingenjör vid Svenska Bostäder.
– Våra projekt avser nyproduktion eller större ombyggnationer så vi har ingen säkerställd användning före införandet av IMD att jämföra med,
men mätningar efter avslutad debitering visar att förbrukningen är ungefär densamma några år efter att debitering har avslutats.
 
Svaren inte entydiga
Pia Hedenskog hänvisar till en kundenkät till området Blå Jungfrun, Stockholms första passivhusområde med hyresrätt. 80 procent svarade att IMD lett till att man ändrat sin förbrukning av varmvatten. Men vid en jämförelse har området samma förbrukning per kvadratmeter och person som det övriga beståndet.
Familjebostäder har prövat IMD i några få objekt men tänker inte gå vidare, uppger miljöchefen Helena Ulfsparre.
– I en del fall gjorde hyresgästerna besparingar, i andra inte. Resultaten är inte entydiga och vi har inte fått något statistiskt underlag som talar för vad IMD bidrar till. Vi har inte tillräckligt underlag för att gå vidare.
Inte heller Familjebostäder har fått bra resultat på varmvattenmätning.
Erfarenheten är att man måste spara ganska mycket varmvatten för att bekosta mätare och administration.
 
Negativa reaktioner
Hon berättar om försök där hyresgästerna slapp belastas med dessa driftkostnader, vilket innebar att hela den ekonomiska vinsten med varmvattenbesparingen gick till hyresgästen.
– Det som hände var att några sparade väldigt mycket, men de fick mindre pengar tillbaka än vad de trott. Som mest fick de kanske tillbaka 100 kronor per månad, säger Helena Ulfsparre.
Hon berättar om hyresgäster som reagerade. Det var för stor uppoffring för ett litet resultat. Så Familjebostäder ligger lågt med fler försök med varmvattenmätning och debitering tills vidare. 

Inväntar EU-besked
Ett annat skäl till Stockholmsbolagens avvaktan är avsaknad av avtal med hyresgästerna som ger möjlighet att debitera.
– Det är ju ingen idé att installera mätare som vi inte sedan kan använda, säger Helena Ulfsparre.
Ytterligare en orsak till att bolagen dragit åt bromsen, är att bostadsbolagen vill avvakta EU-direktiv kring individuell energimätning, som väntar på att införas i svensk lag.
Men enligt de kontakter Helena Ulfsparre haft finns inga tecken på att något konkret lagförslag är på gång. Hon konstaterar att om IMD ska införas så är det knappast energiskäl som blir drivkraften:
– Vi avvaktar eventuell lag, eller hyresavtal som gör att vi måste.
 

Kan bli aktuellt senare
De tre bolagen tänker dock fortsätter att följa IMD-marknaden. När ekonomi och teknik utvecklats, och en fungerande debiteringsmodell tagits fram, kan det bli aktuellt igen.
Hos Svenska Bostäder är det inte uteslutet med fler IMD-installationer om en bedömning kan visa lönsamhet, uppger Pia Hedenskog.
– Med stor sannolikhet har vi ett projekt på gång senare i år på Järva inom projekt Hållbara Städer, upplyser hon.
Stockholmshem har inte haft några egna projekt med individuell mätning av varmvattenförbrukning.

UPPDATERING EFTER 29 SEPTEMBER

I dag röstades ett reviderat energieffektiviseringsdirektiv igenom i Europaparlamentet.

– Bra att EU-parlamentet satte ner foten, och framför allt på att kravet på IMD (individuell mätning av värme och varmvatten) har ersatts av en skrivning om att hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet och vad som är tekniskt möjligt vid installationer för IMD.

Sverige har nu cirka 1,5 år på sig att anpassa den svenska lagstiftningen till det nya energieffektiviseringsdirektivet (EED).

Men det finns de som tycker att EED blivit urvattnat då ett obligatoriskt IMD blivit frivilligt.
EU-kommissionen fick inte igenom sitt ursprungliga förslag enligt vilket mätning av el, gas, värme, kyla och varmvatten alltid skulle ske individuellt. När det gäller individuell mätning av värme och varmvatten i flerbostadshus blev kravet i direktivet i stället kopplat till en bedömning av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.

I den text som EU-parlamentet i dag godkände finns således en skrivning om att installationer av individuell mätning ska ta hänsyn till kostnadseffektiviteten och vad som är tekniskt möjligt.

Kraven på installation av mätare i flerbostadshus riskerar annars att bli mycket kostsamma för fastighetsägarna, utan att man för den skull får någon garanti för att energieffektiviseringen i sig ska kunna finansiera den nödvändiga investeringen.

Tagged with: , , , , ,

Sedan december 2011 är Energypartner med som vänföretag till Wateraid.
det innebär att vi skänker en slant till detta behjärtansvärda arbete som Wateraid utför.

fakta om Wateraid:
WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien. Samordnade insatser på alla dessa tre områden är nödvändiga för att nå varaktiga resultat. WaterAids konkreta biståndsarbete genomförs i nära samverkan med myndigheter och lokala partnerorganisationer för att säkerställa att lokala behov blir styrande. Lokal samverkan leder också till att insatserna blir långsiktigt varaktiga. Sedan starten 1981 har 15,9 miljoner människor fått rent vatten och sanitet tack vara WaterAids arbete.

Tagged with: , ,

Med stigande priser på El- och fjärrvärme är det läge att fundera på vilka energibesparingar man kan göra…

Vatten eller belsysningsbesparing är båda lätta att genomföra och kan räknas hem ganska fort. Vi hoppas därför kunna hjälpa dig till såväl casino. Kontakta oss gärna om du har några frågor. Hemsidan kommer att uppdateras löpande så vi önskar alla våra besökare välkomna tillbaka för uppdateringar inom de områden vi arbetar inom.

Tagged with: , ,
Top