33 miljarder kronor står just nu på spel i en rättsprocess i Linköping. Eljättar som Eon, Vattenfall och Fortum kräver kraftigt höjda nätavgifter för både hushåll och företag. Men om de får sin vilja igenom kan följderna bli katastrofala för svensk industri och landets konkurrenskraft, varnar kritiker.

I Förvaltningsrätten i Linköping utspelas just nu en kamp om miljarder. Det sker lite i skymundan – men utgången kommer att få stora ekonomiska konsekvenser för både privatpersoner och industrin. På ena sidan slagfältet finns många tiotals elnätsbolag, med branschorganisationen Svensk Energi och de tre jättarna Eon, Fortum och Vattenfall i spetsen. På andra sidan: Energimarknadsinspektionen, med uppgiften att reglera elnätsmonopolet och ta vara på konsumenternas intressen.

På spel står inte mindre än 33 miljarder kronor, pengar som antingen är kvar i kundernas fickor – eller hamnar i elnätsbolagens kassor.

Och med sådana vinster att hämta, satsar naturligtvis elnätsbolagen stora resurser på att få rätt. Redan nu är det klart att elkonsumenterna – såväl företag som hushåll – får räkna med höjningar av elnätsavgifterna de kommande åren. Mellan 2006 och 2009 tilläts elnätsbolagen ta ut avgifter på 132 miljarder kronor. För perioden 2012-2015 vill de ha 183 miljarder. Energimarknadsinspektionen valde en medelväg och sade att de får 150 miljarder kronor – men har redan backat något, och höjt den beviljade intäktsramen till ungefär 155 miljarder.

LÄS OCKSÅ Svenska Kraftnät kovänder

Men det är inte tillräckligt, enligt de 86 elbolag som nu överklagar Energimarknadsinspektionens beslut. Enligt dem är ännu större prishöjningar nödvändiga för att klara framtida investeringar, bland annat för att stormsäkra näten och för att ansluta fler vindkraftverk. Men kritiker menar att det bara är svepskäl för att trissa upp priserna – och därmed vinsterna. Enligt organisationen Svenska Elnätsupproret är hela systemet för hur elnätsavgifterna bestäms på väg att spåra ur, som en konsekvens av elnätsbolagens lobbande.

– Min uppmaning är enkel: slå stopp i maskineriet och se över regelverket ordentligt. Annars kan det få katastrofala följder för svensk industri och i slutändan alla invånare i landet, säger Eric Anderzon, företagare i Gnosjöregionen och initiativtagare till Svenska Elnätsupproret.

 

Vägen till dagens låsning mellan parterna har varit minst sagt krokig. Men den avgörande stridsfrågan har varit hur mycket bolagens elnät faktiskt är värda – och därmed vilken förmögenhet de kan kräva ränta på. Enligt tidigare bedömningar var hela Sveriges lokalnät värda runt 177 miljarder kronor, en uppskattning som baserades på vad det skulle kosta att bygga ett nytt effektivt elnät i dag. Men den värderingen tyckte elnätsbolagen var alldeles för låg.

LÄS OCKSÅ Stora skillnader i elnätsavgifter

Och för några år sedan fick de sin vilja igenom. 2009 fattade regeringen beslut om att värdet på näten i stället ska beräknas utifrån hur mycket det skulle kosta att dra precis de ledningar som faktiskt finns i verkligheten. Resultatet: lokalnätens uppskattade värde ökade till 262 miljarder kronor. I ett slag lyckades elnätsbolagen höja det uppskattade värdet på sina tillgångar med 85 miljarder kronor.

Energimarknadsinspektionen hade bara att rätta sig efter de nya reglerna som regeringen beslutat om. Men för att den nya värderingen inte skulle innebära en chockhöjning av avgifterna valde man ändå att införa en typ av övergångsperiod över 18 år, för att successivt gå över till det nya systemet. I ett första steg hamnar därför intäktsramarna 33 miljarder kronor lägre än vad elnätsbolagen kräver – något som fått dem att agera på bred front.

– Det finns ingen laglig grund för de här övergångsreglerna, som dessutom kom in väldigt sent i processen. Om beslutet inte ändras kan konsekvenserna bli att vissa elnätsföretag inte kan genomföra nödvändiga investeringar och underhåll under de kommande åren, säger Ronald Liljegren, chefsjurist på Svensk Energi.

 

“Elnätsbolagen är vinst-
maximerande företag som naturligtvis gör allt de kan för att tjäna mer pengar”

Stefan Yard, professor vid ekonomihögskolan i Lund och en av Sveriges ledande experter på området.

Resultatet: en utdragen rättslig tvist som lär kosta såväl elnätsbolagen som Energimarknadsinspektionen miljontals kronor i rättegångskostnader. I måndags lämnade de sista elnätsbolagen in sina yttranden i frågan, men rättegången väntas inte vara avgjord förrän i slutet av året.

– Vi räknar med att domstolen går på vår linje, men vi tänker också inom kort att lämna förslag till regeringen på hur regleringen kan skärpas, säger Tony Rosten, ställföreträdande GD på Energimarknadsinspektionen.

Men även elnätsbolagen räknar med vinst i Förvaltningsrätten. Mycket tyder också på att domen – oavsett utslag – kommer att överklagas. Men det viktigaste slaget är, enligt Stefan Yard, redan förlorat för de svenska elkonsumenterna.

– I grunden är inte det här ett övergångsproblem, som det kan verka av rättsprocessen. Det är helt enkelt fel på den nya modellen. Och när den väl får fullt genomslag kommer det att leda till fler kraftiga prishöjningar som det blir svårt att backa från i framtiden.

Källa: SvD Näringsliv

 

Jag befarar att detta är ytterligare ett sätt för elbolagen att göra energibesparingen verkningslös, att höja själva avgifterna är ett sätt att höja vinsten för elbolagen. Energibesparing kan hjälpa kunden att spara pengar, men endast på den rörliga delen på elen, detta försvårar läget för alla kunder som vill göra en energibesparing. För något år sedan pratade jag med några lokala elbolag som sa att detta var precis vad som skulle hända om energibesparingar skulle komma att få för stor omfattning “-då höjer vi avgifterna istället”

Lars Hagström / ENERGYpartner