I maj för 2 år sedan gjorde vi en affär med en fastighetsägare som ville göra en testfastighet i sitt bestånd, (många kunder börjar så). Vi har under dessa två år haft en dialog med kunden och försökt fått ut hans förbrukningsuppgifter utan framgång. Kunden har inte prioriterat detta då han haft “så mycket annat” (också en vanlig sak hos våra kunder) att sköta om och planera och göra.

Nu så ledsnade vi lite grann på att försöka få ut dessa uppgifter så vi frågade kunden -vem i er organisation är det som du måste prata med för att få ut dessa uppgifter? – Det är xxx i växeln som sköter det, svarar kunden, då ställde vi frågan om vi fick ringa denna xxx och be om uppgifterna, – Jo det går väl bra, svarar kunden ( nu slipper han ju göra detta).

Sagt och gjort, vi ringer xxx och efter 5 minuter har vi vattenförbrukningen för HELA fastighetsbeståndet sedan 2004. Snabbt kollar vi efter den aktuella fastigheten testet gjorts i, och kan konstatera att de haft en besparing på 8% !!

KASS!! tänkte vi och funderade på ur i hela världen ska vi nu göra för att intressera kunden att fortsätta med denna lönsamma investering i resten av beståndet???

Så vi satte oss ner och slog våra kloka (trä)skallar mot varandra, sedan (när vi tröttnat på det) började vi räkna på vad detta egentligen betydde.

8% blev 450 m3 kallvatten, av detta vet man att ca 60% är uppvärmt vatten då vi endast räknar på vatten från kök, tvättställ och dusch. Alltså har kunden sparat 270 m3 varmvatten också.

summa summarum så kan vi konstatera att kunden investerat ca 12300:- inkl moms för sin testfastighet på ca 30 lägenheter, besparingen för kallvatten var i april 2013 5600:- Besparingen för uppvärmning av varmvatten var samma tid ca 9100:- Vilket betyder att kunden i April 2013 hade sparat 14700:- på investerade 12300:- Detta ger en återbetalningstid på 20 månader eller 1,7år.

Efter att vi meddelat kunden om besparingsresultatet, tittar vi nu tillsammans med kunden på nästa del i hans fastighetsbestånd ( det är en försiktig general vi har att göra med)

Så vi kan nu slutligen konstatera att även en liten besparing på endast 8% faktiskt ger en bra besparing, kort återbetalningstid och att det ÄR LÖNSAMT ATT SPARA VATTEN!!!