Energianvändningen för bostäder väntas fortsätta öka

Energianvändningen inom sektorn bostäder och service väntas öka med knappt 7 procent 2014 jämfört med 2011. Det framgår av Energimyndighetens nya korsiktsprognos. Förklaringen är främst svalare utomhustemperaturer.

Ökningen beror på att energianvändningen inom sektorn bostäder och service förväntas växa som ett resultat av svalare utomhustemperaturer. 2011 var ett milt år medan år 2012 enligt mätningar väntas bli kallare jämfört med 2011 varpå energianvändningen bedöms öka för uppvärmning. År 2014 uppgår energianvändningen inom bostäder och service till 157 TWh, vilket är en ökning med knappt 7 procent jämfört med 2011.

Se över era energikostnader, inom vår kompetens finns det stora besparingar med små investeringar att göra, vatten och belysning står för en stor del av fastighetsdriften, med enkla medel kan vi hjälpa er att spara både pengar och energi.