En studie föreslår energimärkning för blandare

En obligatorisk energimärkning av blandare för tappvatten och duschblandare bör införas inom EU, enligt en undersökning utförd av EU-kommissionens forskningscentrum Joint Research Centre (JRC). Det skriver nättidningen ENDS Europe Daily, som bevakar energi- och miljöfrågor i EU.

Foto: Colourbox

Blandare är en av de första energirelaterade produkter som ska få ekodesignkrav.

Studien är det första steget i en eventuell utveckling av produktstandarder enligt ekodesign- och energimärkningsregler, som ursprungligen omfattat endast energianvändande produkter och sedan utvidgas till energirelaterade sådana.

Blandare är en av de första grupperna av energirelaterade produkter som ska bedömas.

En obligatorisk energimärkning av blandare skulle totalt spara 2,1 miljarder kubikmeter vatten per år inom EU och energianvändningen minska med 85,6 TWh per år fram till 2030.

Det näst bästa alternativet skulle vara ett krav på vattenmätare i nya blandare. Det skulle minska vatten- och energianvändningen med 7–9 procent, och har en mer omedelbar effekt än energimärkningen.

Ytterligare ett alternativ som tas upp i rapporten är en obligatorisk teknisk utrustning som begränsar vattenflödet efter en viss tid.

Här kan ENERGYpartner erbjuda en lösning som begränsar flödet från första sekunden….

Den slutliga versionen av studien kommer i juli. EU-kommissionen avser därefter att utarbeta rekommendationer och samråda om dem inom ett år.

KÄLLA: ENDS EUROPE DAILY