Select Page

LUFTRENING

Vårt främsta mål är att lösa kundens problem med inomhusluft i verkstad och på kontor.
Ren luft för hälsa, trivsel och komfort.

Filtrerings- och extraktionssystem med hög teknisk standard.

Oavsett vilken typ av utsugssystem eller utformning av en slutlig installation du väljer så kännetecknas alla NOVUS-produkter av en hög teknisk standard. En hållbar teknik för att ta bort orenluft och damm och som är viktig för att bibehålla hälsan hos personal och kollegor. Hos Engergypartner tillsammans med Novus finner du lösningar med en balans mellan innovation och hållbarhet. Vi accepterar endast en hållbara tekniker som ger ekonomisk effektivitet och miljövänliga processer.

SE VIDEO

AIRTOWER

Plug & Play-princip – Airtower har utvecklats speciellt för svetsarbetsstationer. Den kan enkelt ställas in baserat på “plug & play” -principen utan att behöva några rör.

Med sina lyftpunkter för hantering av gaffeltruckar och kranbultar kan den snabbt och enkelt placeras var den behövs: Ställ in, anslut kraft- och tryckluftsförsörjning, kör.

Skiktventilationsprincip – Den förorenade luften sugs upp, filtreras och släpps sedan ut som ren andningsbar luft på marknivå utan luftdrag. Detta genom ett utökat intervall
på 270 grader. Här arbetar Airtower enligt lagventilationsprincipen, som rekommenderas av det tyska socialförsäkringsinstitutet och ses som den bästa formen för luftcirkulation.

MER INFO – PDF

SASOO

Sasoo är ett nytt utsugs- och luftfiltreringsaggregat, detta aggregat är verifierat att filtrera bort 99,995% av virus och partiklar. Sasoo klarar en rumsstorlek på upp till 100 m2 och tar upp en yta på endast 0,25 m2.
Den har en snygg design och passar lätt in i miljöer som kontor, hotell, konferenslokaler, restauranger, väntrum och andra samlingsutrymmen. Aggregatet
är tystgående, med en ljudstyrka på endast 52 decibel.
Sasoo är lättanvänd och enkel att installera – sätt
i kontakten, tryck på On och Start – rummets luft
filtreras och renas.

MER INFO – PDF

 

AIRLINER

Det stationära utsugningssystemet för en hälsosam och
ren arbetsplatsmiljö.
Då ångor och damm har olika egenskaper anpassas
Airlines luftreningssystem utifrån behovet av luftrening
som efterfrågas i specifika industri- och arbetsmiljöer.
Airline renar luften från farliga ångor och damm.

 

MER INFO – PDF

HUR FUNGERAR AIRLINE LUFTRENING?

Förorenad luft passerar genom rörledningarna in i AIRLINE och dirigeras mot filterelementen. Luftflödet fördelas optimalt i reningskammaren, 3-1-principen träder i kraft och filterpatronerna rengör luften med en dammreduceringseffektivitet på 99,995 procent.

Den renade luften returneras sedan till rummet. Eventuellt kan ytterligare ett fint partikelfilter, upp till H14, installeras uppströms i fläktenheten.

 

SAMARBETSPARTNER

Fullserviceleverantör för teknik för att ta bort oren luft och damm är kärnan i det vi handlar om. Det är därför vi med våra lösningar litar på en balans mellan innovation och hållbarhet.

SAMARBETSPARTNER

Fullserviceleverantör för teknik för att ta bort oren luft och damm är kärnan i det vi handlar om. Det är därför vi med våra lösningar litar på en balans mellan innovation och hållbarhet.