Kraftigt höjt pris på dricksvatten befaras

Dricksvatten allt dyrareUnderhållet på Sveriges vatten- och avloppsledningar är mycket eftersatt.

Branschorganisationen Svenskt Vatten befarar därför att priset på dricksvatten kan stiga med så mycket som emllan 50 och 100% på 20 års sikt. Nuvarande takt på underhåll och utbyte är alldeles för långsam, eftersom den skulle betyda att alla rör kommer att vara utbytta om 250 år medan rörens beräknade livslängd är högst 150 år!!

Skärpta regler för vattenrening kan ses som en annan bidragande orsak till högre pris för dricksvatten. Behöver ni hjälp med att spara vatten? kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

www.energypartner.se