Här kan man tydligt se vägen som leder fram. jämn och trevlig belysning!