Solvärme

SoletAer – solvärmepumpen som ger 2 av 3 duschar gratis

hus med soletaer

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ner broschyr om produkten här.

En aktiv solvärmepump som producerar tappvarmvatten med hjälp av solen

SoletAer är en solvärmepump som sänker energiförbrukningen för uppvärmning
av ditt tappvatten med ca 33%.
Genom en patenterad lösning används sol- och värmepumpsteknik som komplement till varandra för ökad effektivitet året runt. Solvärmepumpen monteras på husväggen och ansluts enkelt till SoletAer rostfri varmvattenberedare 260 liter alternativt till befintlig beredare. SoletAer har en kontrollenhet som väljer bästa driftläge och alltid prioriterar soldrift.

• Kunden får 2 av 3 duschar gratis
• Perfekt för direktelshus med elberedare
• För ved-pelletseldaren som inte vill elda för varmvatten sommartid

Installation

SoletAer monteras på husväggen och kopplas in direkt till den befintliga varmvattenberedaren i huset. För de fall då beredaren behöver bytas finns en dedikerad VVB med tillhörande styrning
specifikt framtagen för att fungera optimalt ihop med SoletAer. Bästa placering av enheten beror på väderstreck samt beredarens läge i förhållande till den tänkta solväggen.

Modern Styrning

SoletAer har en modern styrenhet med touch-panel som väljer bästa driftläge och alltid prioriterar soldrift. Under soliga dagar vår, sommar och höst värmer SoletAer tappvattnet med hjälp av solen. På nätterna värms vattnet av värmepumpen. Övrig tid kombineras solfångaren med den inbyggda värmepumpen för att värma vattnet. Inställningar samt tillsyn sker via en display som placeras inomhus. Systemet är uppkopplat mot både kund, ENERGYpartner och Soletaer AB via internet för larm, loggning, mjukvaruuppdatering mm.

Eltillsats

En genomströmningsvärmare medföljer som komplement under de allra kallaste dagarna på året och som extra säkerhet vid eventuell driftstörning. Den används även för att förhindra legionellatillväxt.

Service

Enheten är konstruerad för att servicetekniker enkelt ska komma åt vitala komponenter. SoletAer kan öppnas och svängas ut från väggen vid behov. Enklare service som rengöring av frontruta och förångarbatteri kan kunden själv utföra. Frontrutan kan svängas ut separat från enheten.

Funktionsbeskrivning

SoletAer kombinerar solfångarteknik och luftvärmepumpsteknik för att värma tappvattnet mer energieffektivt. SoletAer monteras på husfasaden och kopplas in till den befintliga elberedaren, eller till Soletaer 260 l rostfri beredare. se principskiss samt bild på den faktiska produkten nedan.

Principskiss och bild på fasad

Kallt vatten pumpas från botten på beredaren ut till SoletAer där det värms upp och skickas tillbaka in till toppen på beredaren. Produktblad SoletAer 260 beredare

SoletAer består av två delsystem: en så kallad termosifondel och en värmepumpsdel. När det är klart och soligt väder under vår och höst men framförallt sommar, värmer termosifonen vattnet helt utan elkonsumtion.

Termosifonen är en sluten köldmediekrets där självcirkulation uppstår vid soligt och varmt väder. Kretsen består av en solfångarplåt med lasersvetsat kopparrör på baksidan, detta rör går vidare till en kondensorslinga som är av typen rör-i-rör där två kopparrör med köldmedium går inuti ett spiralformat PEX-rör. Det andra kopparöret hör till den inbyggda värmepumpen och i båda dessa rör transporteras den utvunna värmen via de två separata köldmediekretsarna till kondensorn där den överförs till vattnet från elberedaren. Dessa båda system jobbar separat från varandra och inte samtidigt.

Värmepumpen startar först efter en given tidsperiod då solen först fått möjlighet men ej klarat att själv värma varmvattnet. Under värmepumpsdrift fångas dock den instrålade solenergin men då i form av en mer gynnsam förångningstemperatur.

När energi hämtas från luften kyls den ned och kan då inte hålla lika mycket fukt. Denna fukt fälls ut som vatten eller is. Isen eller rättare sagt den mer voluminösa frosten täpper normalt relativt snabbt igen det flänsbatteri som oftast används i luftvärmepumpar. När flänsbatteriet täpps igen stängs luftflödet av och en avfrostning av batteriet måste genomföras. Detta sker normalt med elvärmestavar eller med hjälp av kompressorn och en fyrvägsventil som vänder på systemet. Vid en viss utetemperatur blir avfrostnings-förlusterna större än vinsterna med att köra värmepumpen.

SoletAer använder solplåten som frostfälla vilket förlänger tiden tills det att en avfrostning behövs genom att merparten av frosten fälls ut på solplåten. Vidare är frontytan på flänsbatteriet i SoletAer mycket större jämfört med effektuttaget i vanliga värmepumpar. Kombinerat med ovan nämnda användande av solplåten som frostfälla, där vi åtminstone fångar lika mycket fukt som i själva batteriet, gör detta att tiden mellan avfrostningar ökas till ca 20 ggr så lång tid.

Under avfrostningen, som sker med hjälp av en bypass-ventil (kompressorns hetgas får cirkulera utan tryckdifferens), befinner sig solplåt och flänsbatteri i en isolerad låda och blir då inte påverkad av ev. vind och i mindre utsträckning av omgivningens låga temperatur. Avfrostningen kommer därför att ske mer sällan och med bättre verkningsgrad än existerande system. Vad som förmodligen är av ännu mer värde är att sannolikheten att solen lyser när varmvattenberedaren är färdigladdad är ganska stor. Tiden mellan avfrostningarna är ju ca 20 ggr längre. Om solen kommer fram när det är minusgrader ute så kanske den inte räcker till för att skapa 65°C, men vad gäller avfrostningen så räcker det ju med att lyfta temperaturen över 0°C för att smälta isen!

6 comments on “Solvärme
 1. Hans brunila says:

  Fantastiskt fin lösning?

  • admin says:

   Måste säga att den fungerar fantastiskt bra. Den är i första hand tänkt som en ersättare till El-beredare men jag använder den själv istället för att elda med pellets för att få varmvatten. Dels för att jag är jag lat, men sedan känns det helt fel att elda med pellets på sommaren enbart för varmvatten. Det fina med maskinen är att det är en kombination av solfångare, elpatron och värmepump. Så även dagar då inte solen skiner värmer maskinen upp vårt duschvatten, och med snålspolande munstycken installerade hemma så räcker vårt varmvatten mycket längre nu.
   Lasse

 2. Hans brunila says:

  Hej, hur lång payback tid har denna solpump? Ungefär, beroende på elpriser naturligtvis.

 3. admin says:

  SoletAer MDX kostar 30.000:-, om installationen kostar 5.000:- blir slutkostnaden 31.850:- med nuvarande ROT-avdrag. Så det stämmer ganska bra med 5 år som payback tid. och med tanke på att huset säkert står kvar 50+ år så är det en överkomlig pay off tid.
  Lasse

Leave a Reply to admin Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*