Tappvarmvatten står för en växande andel av byggnadens energibehov.

Moderna flerbostadshus är välisolerade och har värmeåtervinning ur ventilationsluft. Detta medför att energibehovet för tappvarmvatten kan vara högre än energibehovet för rumsuppvärmning.

Den genomsnittliga energianvändningen för tappvarmvatten i svenska flerbostadshus är omkring 30 kWh/kvm Atemp.

I enskilda fall i äldre flerbostadshus är energianvändningen för tappvarmvatten ännu högre.

Om energieffektiv Vattenbesparingsteknik utvecklas finns en stor potential till energibesparingar vid nybyggnation och renovering av det befintliga beståndet.

Vattnet som lämnar fastigheten via avloppsnätet ger ingen restvärme till fastigheten utan värmer endast upp marken runt avloppsnätet, detta gör att kostnaderna för varmvattnet i realiteten är betydligt högre än för motsvarande energiåtgång i t.ex. belysning där lamporna faktiskt lämnar en del värme inne i fastigheten.

Gör som så många andra av våra kunder, installera modern vattenbesparing och spara många kilowattimmar och även en hel del pengar.

 

Tills vi hörs igen,