Ny Country Manager för Finland

Hans Brunila hälsas välkommen som ny Country Manager för Finland av Per Anders Holmer VD ENERGYpartner

I november tillträdde Hans Brunila som ny Country Manager för ENERGYpartner i Finland.

Hans har mycket kontakter och ett mångårigt arbetsliv inom fastighetssfären i Finland.

De senaste åren har Hans arbetat inom företag som Ecome Oy som utvecklar programvaror åt bl.a. fastighetsbranschen, Baga Water Technology AB med vattenrening, Bauer Watertechnology Oy, med vattenrening.

Hans Brunila känner den svenska verksamheten väl, eftersom han tidigare arbetat här i Sverige.

Hans Brunila tillträder tjänsten som Country Manager f.o.m. den 15 november och efter stenhårda förhandlingar och en mycket god lunch kunde slutligen avtalet undertecknas.

Vi välkomnar Hans Brunila till ENERGYpartner och ser med tillförsikt fram emot goda affärsmöjligheter i Finland.

 

Per Anders Holmer

VD

ENERGYpartner AB