I april skärptes kraven på gatu- och kontorsbelysning, bland annat för högtrycksnatriumlampor. Nästa steg i utfasningen börjar 2015, då kraven skärps ytterligare.

Traditionell gatu- och kontorsbelysning är innefektiv ur energisynpunkt. Därför fasar nu EU-länderna ut de minst effektiva ljuskällorna genom nya ekodesignkrav.

Första steget togs 2010 och nu är det dags för det andra steget. Särskilt kommunerna berörs av förändringarna.

Den 13 april i år skärptes kraven på högtrycksnatrium- och metallhalogenlampor som ofta används i gatubelysning.

Vidare fasas enkelfärgslysrör i storlekarna T 10 och T12 ut helt och hållet.

läs mer:energimyndigheten.se har Energimyndigheten samlat praktisk belysningsinformation för beställare och upphandlare.