I tidningen Metro var följande artikel inlagd den 3/11-14

unga duschar för länge

 

Vi kan hjälpa er att sänka vattenförbrukningen och därmed även energiförbrukningen.

Det är varken svårt eller speciellt kostsamt, investeringen är betald på under 2 år och ofta under ett år!