Samarbete är temat för Världsvattendagen i dag

I dag den 22 mars firas Världsvattendagen 2013 runtom i världen och temat för dagen är ”Vattensamarbete”. Det är även temat för hela året 2013, som av FN utsetts till ”Internationella året för vattensamarbete”.Världsvattendagen instiftades av FN 1993. Den firas årligen den 22 mars för att uppmärksamma vikten av färskvatten och att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar.

Vi inom ENERGYpartner jobbar för att vi alla ska hushålla med vårt vatten och inte spola ut mer vatten än nödvändigt i våra hushåll. Detta gör vi med besök hos våra kunder där vi visar och säljer våra vattenbesparingsprodukter.

Vi stödjer också organisationen Wateraid som jobbar just med dessa frågor i främst tredje världen.

wateraid