Värme

Energypartner hjälper dig med injustering av värmesystemet

Det absolut viktigaste är att värmesystemet blir korrekt injusterat före andra eventuella åtgärder. När värmesystemet är rätt injusterat  gällande tryck och flöden är systemet optimerat för energibesparing!

ASV_PSteg 1 är att balansera stammarna i fastigheten, vi rekommenderar att man installerar automatiska injusteringsventiler. Dessa ligger till grund för att uppnå korrekt hydronisk balans i systemet under alla systemets villkor (partiell eller full last) och utetemperatur. Resultatet är jämn värmefördelning bland alla stammar över hela eldningssäsongen och betydande energibesparingar.

RA-N

Steg 2 blir att balansera elementen (radiatorerna). När stammarna väl är balanserade, är nästa uppgift för oss att säkerställa ett jämnt flöde av vatten i systemet genom att balansera radiatorerna i lägenheter, trapphus, källare och allmänna utrymmen. Detta uppnås genom att montera termostatventiler med förinställningsfunktion. Då kommer varje radiator få rätt mängd uppvärmt vatten – Inte för lite, och inte för mycket.

RA 2000Steg 3 är att säkerställa en enkel men samtidigt effektiv kontroll av temperaturen. Detta görs med installation av termostater på radiatorerna för att uppnå automatisk temperaturreglering. detta är det perfekta sättet att ge hyresgästerna ett riktigt bra inomhusklimat och maximera energibesparingen. Den önskade rumstemperaturen kan sedan bestämmas av den boende för varje enskilt rum i lägenheten, vilket garanterar konstant komfort utan behov av manuell reglering.

 

MTCVHar ni VVC? (varmvattencirkulation) Inga problem, vi har hjälpt många av våra kunder till sänkta kostnader även på VVC sidan, Ett stort problem för många är brustna vattenledningar till följd av ett allt för högt tryck och flöde i VVC kretsen.

Detta onödigt höga tryck eroderar kopparledningen framför allt i böjar och krökar. Anledningen till det höga trycket är att man vill säkerställa varmvatten till alla anslutna lägenheter i slingan, vi kan på ett effektivt sätt hjälpa er att sänka tryck och flöde men ändå bibehålla samma eller bättre VVC till era boende.

 

 

Glada hyresgäster är bra hyresgäster
Investering i energieffektivisering är ett
fördelaktigt affärsmässigt beslut

Smart effektivisering av värmesystemet höjer din fastighets värde!!

Tag kontakt med oss idag så kan vi hjälpa er att utnyttja er värmeanläggnings fulla potential, och skapa förutsättningar för energibesparingar mellan 15-25 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*