VÄRME

Smart effektivisering av värmesystemet
höjer din fastighets värde!

Energypartner hjälper er med injustering av värmesystemet

Det absolut viktigaste är att värmesystemet blir korrekt injusterat före andra eventuella åtgärder.
När värmesystemet är rätt injusterat  gällande tryck och flöden är systemet optimerat för energibesparing!

STEG 1

är att balansera stammarna i fastigheten, vi rekommenderar att man installerar automatiska injusteringsventiler. Dessa ligger till grund för att uppnå korrekt hydronisk balans i systemet under alla systemets villkor (partiell eller full last) och utetemperatur. Resultatet är jämn värmefördelning bland stammar över hela eldningssäsongen och betydande energibesparingar.

STEG 2

blir att balansera elementen (radiatorerna). När stammarna väl är balanserade, är nästa uppgift för oss att säkerställa ett jämnt flöde av vatten i systemet genom att balansera radiatorerna i lägenheter, trapphus, källare och allmänna utrymmen. Detta uppnås genom att montera termostatventiler med förinställningsfunktion. Då kommer varje radiator få rätt mängd uppvärmt vatten – inte för lite, och inte för mycket.

STEG 3

är att säkerställa en enkel men samtidigt effektiv kontroll av temperaturen. Detta
görs med installation av termostater på radiatorerna för att uppnå automatisk temperaturreglering. detta är det perfekta sättet att ge hyresgästerna ett riktigt
bra inomhusklimat och maximera energibesparingen. Den önskade rums-temperaturen kan sedan bestämmas
av den boende för varje enskilt rum i lägenheten, vilket garanterar konstant komfort utan behov av manuell reglering.

Energypartner hjälper er med injustering
av värmesystemet

Det absolut viktigaste är att värmesystemet blir korrekt injusterat före andra eventuella åtgärder. När värmesystemet är rätt injusterat  gällande tryck och flöden är systemet optimerat för energibesparing!

STEG 1

är att balansera stammarna i fastigheten, vi rekommenderar att man installerar automatiska injusteringsventiler. Dessa ligger till grund för att uppnå korrekt hydronisk balans i systemet under alla systemets villkor (partiell eller full last) och utetemperatur. Resultatet är jämn värmefördelning bland stammar över hela eldningssäsongen och betydande energibesparingar.

STEG 2

blir att balansera elementen (radiatorerna). När stammarna väl är balanserade, är nästa uppgift för oss att säkerställa ett jämnt flöde av vatten i systemet genom att balansera radiatorerna i lägenheter, trapphus, källare och allmänna utrymmen. Detta uppnås genom att montera termostat ventiler med förinställningsfunktion. Då kommer varje radiator få rätt mängd uppvärmt vatten – Inte för lite, och inte för mycket.

STEG 3

är att säkerställa en enkel men samtidigt effektiv kontroll av temperaturen. Detta görs med installation av termostater på radiatorerna för att uppnå automatisk temperaturreglering. detta är det perfekta sättet att ge hyresgästerna ett riktigt bra inomhusklimat och maximera energibesparingen. Den önskade rums temperaturen kan sedan bestämmas av den boende för varje enskilt rum i lägenheten, vilket garanterar konstant komfort utan behov av manuell reglering.

SAMARBETSPARTNER

Danfoss tillverkar automatiska
och manuella ventiler för alla system med kyla, värme eller tappvarmvatten.

SAMARBETSPARTNER

Danfoss tillverkar automatiska
och manuella ventiler för alla system med kyla, värme eller tappvarmvatten.