Varmt vatten kostar mest

Hela 30 % av den årliga förbrukningen av uppvärmningsenergi går till tappvarmvatten i en byggnad. Anskaffning, pumpning och rening av råvatten samt behandling av avloppsvatten är också mycket energikrävande. Vattenavgiften är en totalkostnad vi betalar för använt rent vatten och det avloppsvatten vi producerar.

Den personliga vattenförbrukningen

I hushållen går det mellan 800-1 200 kWh energi per person och år till värmning av tappvarmvatten.  Det är 20 % av var och ens personliga energiförbrukning i hemmet.

Vattenförbrukningen är dock individuell och stora variationerna finns. En del förbrukar i snitt 90 l/dygn, andra tre gånger så mycket. Vettiga användarvanor och ett rätt inställt tappvarmvattensystem hjälper till att minska vattenförbrukningen med tiotals procent.

 

  • Slösa inte
    • Duscha i stället för att bada och låt inte vattnet rinna i onödan.
    • Redan i ett tvåpersonershushåll kan förbrukningen av sköljvatten sexdubblas om man sköljer disken under rinnande vatten i stället för att diska i maskin.
  • Reglera vattenflödet
  • Åtgärda vattenläckage
    • se till att droppande kranar eller rinnande WC-stolar genast repareras.

Besök gärna vår butik på nätet där vi har ventiler och andra vattenbesparande produkter.

 

På återhörande!