Individuell varmvattenmätning

Individuell vattenmätning är som namnet säger inte en besparing i sig. Det är i första hand tänkt för en mera rättvis debitering av vattenförbrukningen. I många fall får man en sänkning av förbrukningen initialt då de boende blir medvetna om förbrukningen, men efter hand tenderar vattenförbrukningen att gå upp och hamna på samma eller likvärdig förbrukning som innan den individuella mätningen infördes.
Fastigheter som har individuell varmvattenmätning, och installerar ECO-Saver vattenspar produkter kan minska förbrukningen av varmvatten med ca 20-30 %. Detta utan att de boende överhuvudtaget behöver fundera på att spara!
ECO-Saver tar hand om det helt automatiskt!

”Näranollhus”

Näranollhus. Energineutralt hus

För fastigheter som är superisolerade eller s.k ”näranollhus” är besparingspotentialen ännu större!

Vatten kräver mycket energi för uppvärmning och endast en mycket liten del kommer byggnaden tillgodo för uppvärmning.

Att minska varmvattenbehovet i dessa fastigheter ger en mycket snabb återbetalning!

Funktion av Eco-Saver konstantventil

Diagram Eco-Saver funktion

Diagrammet visar skillnaden på konstantventilens överlägsna prestanda mot den äldre s.k. strypventilen.

Man kan tydligt se att man får ett konstant flöde (röda strecket) med vår ventil oberoende av vattentrycket.