Varmvatten är dyrt

Varmt vatten kostar mest

Geiser

Hela 30 % av den årliga förbrukningen av uppvärmningsenergi går till tappvarmvatten i en byggnad.

Anskaffning, pumpning och rening av råvatten samt behandling av avloppsvatten är också mycket energikrävande.

Vattenavgiften är en totalkostnad som vi betalar för använt rent vatten och det avloppsvatten vi producerar.

Den personliga vattenförbrukningen

vattendistribution i ett hemI hushållen går det mellan 800-1 200 kWh energi per person och år till värmning av tappvarmvatten.  Det är 20 % av var och ens personliga energiförbrukning i hemmet.

Vattenförbrukningen är dock individuell och stora variationerna finns. En del förbrukar i snitt 90 l/dygn, andra tre gånger så mycket.

Vettiga användarvanor och ett rätt inställt tappvarmvattensystem hjälper till att minska vattenförbrukningen med tiotals procent.

Slösa inte

   • Duscha i stället för att bada och låt inte vattnet rinna i onödan.
   • Redan i ett tvåpersonershushåll kan förbrukningen av sköljvatten sexdubblas om man sköljer disken under rinnande vatten i stället för att diska i maskin.

Reglera vattenflödet

   • I duschen räcker det med ett flöde på 12 l/min, i tvättstället 6 l/min, och i köket klarar vi oss gott med 8 l/min.

Åtgärda vattenläckage

  • se till att droppande kranar eller rinnande WC-stolar genast repareras.