Information om Legionella


Spridning av legionellabakterier

 Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Bakterien är vilande, det vill säga förökar sig inte, vid temperaturer under ca 20 °C. Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, och då framförallt mellan 35 °C – 40 °C.

 

Spridning av legionellabakterier

Legionellabakterierna är så små att de kan följa med i vattendimma (aerosol). Vattendimma uppstår överallt där vattenstrålar slås sönder, till exempel i duschen, i evaporativa luftkylare, i bubbelbad med mera.

För att man ska bli sjuk krävs dock att bakterien ska komma ner i lungorna. Att dricka vattnet anses inte farligt.

 

 

Tappvatteninstallationer i bostadshus där legionellabakterier kan växa:

 

• I beredare där inte hela vattenvolymen kan värmas upp till temperaturer över 50 °C, till exempel beredare där värmestavar eller sköldar inte värmer bottenvattnet.
• I beredare där avlagringar (rost, smuts med mera) finns på bottnen och beredarna inte är möjliga att rengöra.
• I ledningar där vattnet blir stillastående, till exempel kopplingsledningar som används sällan, avsättningar för tillkommande ledningar eller avstängda ledningar.
• På eller i material som möjliggör tillväxt av bakterier, till exempel vissa organiska material.

Källa: Boverkets webbplats

Avdödning av Legionella bakterier

temperaturer som legionella inte trivs medAvdödning av bakterier sker vid högre temperaturer. I dricksvatten och varmvatten finns tillräckligt med näringsämnen för att bakterien ska kunna växa till.

Förutom näring och temperatur är tiden en viktig faktor när det gäller tillväxten av legionellabakterier. Tiden är också viktig när det gäller möjligheten att ta död på bakterierna.

 

Om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent på mindre än 10 sekunder.

 

 

Dricksvatten

 

Bakterien anses ofarlig att dricka men kan orsaka lunginflammation om den andas in genom till exempel vattenångor i duschen.

 

 

 

Eco-Saver sparventil för dusch

 

 

I vår ECO-Saver konstantventil för dusch använder vi oss därför inte (till skillnad från några av våra konkurrenter) av luftinblandning i duschar.