Sedan december 2011 är Energypartner med som vänföretag till Wateraid.
det innebär att vi skänker en slant till detta behjärtansvärda arbete som Wateraid utför.

fakta om Wateraid:
WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien. Samordnade insatser på alla dessa tre områden är nödvändiga för att nå varaktiga resultat. WaterAids konkreta biståndsarbete genomförs i nära samverkan med myndigheter och lokala partnerorganisationer för att säkerställa att lokala behov blir styrande. Lokal samverkan leder också till att insatserna blir långsiktigt varaktiga. Sedan starten 1981 har 15,9 miljoner människor fått rent vatten och sanitet tack vara WaterAids arbete.