AIRLINE

Det stationära extraktions- och filtreringssystemet för
torrseparering av industridamm och ångor.

Ett omfattande stationärt system som ger effektiv extraktion. eftersom det är en punktlösning. Används enkelt vid arbetsstationer, maskiner eller i svåråtkomliga miljöer som robotceller, eller där farliga utsläpp släpps ut. Även om det rekommenderas att installera systemet omedelbart bredvid utsläppskällan är det inte helt nödvändigt, då systemet även kan placeras i andra rum eller utomhus.

 Anpassad för företagets behov – AIRLINE kan kompletteras med moduler enligt utrymmets behov och utökas med ytterligare prestandaparametrar. De potentiella lösningarna är i allmänhet lika varierade som de behov som ett företag har.

AIRLINE – EFFEKTIV EXTRAKTION MED 1–3 PRINCIPEN

HUR AIRLINE FUNGERAR

Förorenad luft passerar genom rören in i AIRLINE och riktas mot filterelementen.

LUFTFLÖDE

Luftflödet fördelas optimalt i rågasrummet, 3-1-principen träder i kraft och filterpatronerna rengör luften med en dammreduktionseffektivitet på 99,995 procent.

REN LUFT

Den renade luften återförs sedan till rummet via en diffus utlopp eller rörledningar. Som alternativ kan en annan finpartikelfilter, med betyg upp till H14, installeras uppströms från fläktenheten.

 

AIRLINE – EN BÄTTRE LÖSNINGEN

Innovation: AIRLINE 3-1-principen

I nya NOVUS Airline, är filterpatronerna monterade i vertikalt läge. Flödet runt hela filterpaketet optimeras. Uppstigningshastigheten i rågaskammaren är praktiskt taget noll, effektiv online-avdammning och effektiv 24/7 drift möjlig. Denna innovation gör AIRLINE till ett idealiskt utsug och filter system för utplacering vid kontinuerlig drift av maskiner i processberoende produktion.

Fördel – Effektiv avdammning betyder att filterpatronerna åldras långsammare, och ökar filtrets allmänna livslängd avsevärt.

 AIRLINES uppsättningar ger helt nya förutsättningar för energibesparing. I samband med de låga interna tryckförlusterna och minimerade flödesmotstånd minskar elförbrukningen avsevärt.

LÄS MER…PDF

SAMARBETSPARTNER

Fullserviceleverantör för teknik för att ta bort oren luft och damm är kärnan i det vi handlar om. Det är därför vi med våra lösningar litar på en balans mellan innovation och hållbarhet.

SAMARBETSPARTNER

Fullserviceleverantör av Novus teknik för att minimera
oren luft i balans med innovation och hållbarhet.