Luftfiltreringsaggregat
för alla utrymmen!

Luftfiltreringsaggregat
för alla utrymmen!

Luftfiltrerings-aggregat för
alla utrymmen!

Sasoo är ett nytt utsugs- och luftfiltreringsaggregat, detta aggregat är verifierat att filtrera bort 99,995% av virus och partiklar. Sasoo klarar en rumsstorlek på upp till 100 m2 och tar upp en yta på endast 0,25 m2.

Den har en snygg design och passar lätt in i miljöer som skolor, kontor, hotell, konferenslokaler, restauranger, väntrum och andra samlingsutrymmen.

Aggregatet är tystgående, med en ljudstyrka på endast 52 decibel. Sasoo är lättanvänd och enkel att installera – sätt i kontakten, tryck på On och Start – rummets luft filtreras och renas.

MER INFO – PDF

HEPA14 filter för renare luft

En HEPA14-filter är en typ av högeffektivt partikelfilter som kan fånga partiklar så små som 0,1 mikroner med en effektivitet på minst 99,995%. Dessa filter används vanligtvis i inställningar där det finns behov av extremt ren luft, såsom sjukhus, renrum och laboratorier.

HEPA14-filter är uppbyggda av en tät matta av fina fibrer som är ordnade i ett specifikt mönster för att skapa en labyrintliknande struktur. När luften strömmar genom filtret, fångas partiklar av fibrerna och hindras från att passera igenom. HEPA14-filter är utformade för att ta bort en bred uppsättning av luftburna partiklar, inklusive damm, pollen, bakterier, virus och till och med vissa gaser och lukter.

Det är viktigt att notera att HEPA14-filter inte är utformade för att döda eller sterilisera mikroorganismer som fångas på filterytan. Istället tar de bara bort dem från luften. Rätt underhåll och utbyte av filtret är viktigt för att säkerställa dess fortsatta effektivitet vid fångande av luftburna partiklar.

Totalt sett är HEPA14-filter ett effektivt sätt att förbättra inomhusluftens kvalitet och minska risken för luftburna infektioner och andra hälsoproblem som är förknippade med dålig luftkvalitet.

Funktion och typ av operation

 1.  Fläkten installerad i Sasoo skapar ett vakuum vid intagsgallret på toppen
  av enheten. Luftburna ämnen sugs därmed in direkt från rumsluften.
 2. Den förorenade luften passerar först igenom för-filtret. Dammpartiklar är
  separerade här. Den förrenande luften strömmar sedan genom ett HEPA
  filtrer. Aerosoler, virus och andra extremt fina partiklar i nanoskala filtreras
  bort i luften med en separationseffektivitet på 99,995 %.

  3. Det aktiva kolfiltret tar bort förekommande lukter.

  4. Den rena luften återförs dragfritt in i rummet på undersidan av enhet.

En CO2-sensor mäter kontinuerligt luftkvalitet och ger en frontpanel indikering när extra ventilation är nödvändig.

 

 1.  Fläkten installerad i Sasoo skapar ett vakuum vid intagsgallret på toppen av enheten. Luftburna ämnen sugs därmed in direkt från rumsluften.
 2. Den förorenade luften passerar först igenom för-filtret. Dammpartiklar är separerade här. Den förrenande luften strömmar sedan genom ett HEPA filtrer. Aerosoler, virus och andra extremt fina partiklar i nanoskala filtreras bort i luften med en separations-effektivitet på 99,995 %.
 3. Det aktiva kolfiltret tar bort förekommande lukter.

  4. Den rena luften återförs dragfritt in i rummet på undersidan av enhet.

En CO2-sensor mäter kontinuerligt luftkvalitet och ger en frontpanel indikering när extra ventilation är nödvändig.

SAMARBETSPARTNER

Fullserviceleverantör för teknik för att ta bort oren luft och damm är kärnan i det vi handlar om. Det är därför vi med våra lösningar litar på en balans mellan innovation och hållbarhet.

SAMARBETSPARTNER

Fullserviceleverantör av Novus teknik för att minimera
oren luft i balans med innovation och hållbarhet.