AIRTOWER–LUFTRENING

Vårt främsta mål är att lösa kundens problem med inomhusluft i
verkstad och på kontor. Ren luft för hälsa, trivsel och komfort.

Det är viktigt att ha ett effektivt utsugssystem för att minska exponeringen för hälsofarlig svetsrök. Svetsrök innehåller olika kemiska ämnen, som till exempel metallpartiklar och gaser, som kan orsaka allvarliga hälsoeffekter om de andasin under längre tid.

Ett effektivt utsugssystem kan hjälpa till att avlägsna dessa farliga partiklar ochgaser från luften i arbetsmiljön.  Oavsett vilken typ av utsugssystem eller utformning av en slutlig installation du väljer
så kännetecknas alla NOVUS-produkter av en hög teknisk standard.

En hållbar teknik för att ta bort orenluft och damm och som är viktig för attbibehålla hälsan hos personal och kollegor. Hos Engergypartner tillsammansmed Novus finner du lösningar med en balans mellan innovation och hållbarhet. Vi accepterar endasten hållbar teknik som ger ekonomisk effektivitet och
miljövänliga processer.

Filtrerings- och extraktionssystem med hög teknisk standard.

SE VIDEO

AIRTOWER

Plug & Play-princip – Airtower har utvecklats speciellt för svetsarbetsstationer. Den kan enkelt ställas in baserat på “plug & play” -principen utan att behöva några rör.

Med sina lyftpunkter för hantering av gaffeltruckar och kranbultar kan den snabbt och enkelt placeras var den behövs: Ställ in, anslut kraft- och tryckluftsförsörjning, kör.

Energiskiktventilationsprincip – Den förorenade luften sugs upp, filtreras och släpps sedan ut som ren andningsbar luft på marknivå utan luftdrag. Detta genom ett utökat intervall på 270 grader. Här arbetar Airtower enligt lagventilations-principen, som rekommenderas av det tyska socialförsäkringsinstitutet och ses som den bästa formen för luftcirkulation.

LUFTCIRKULERANDE TRE-FILTERSTEKNIK

AIRTOWER LUFTRENING?

AIRTOWER har utvecklats speciellt for filtrering av svetsrök. Strukturen är lätt, motståndskraftig mot slag, repor och värme. Enheten har också en integrerad färg-display med lättanvända kontroller .

AIRTOWER är redo att användas omedelbart. Enheten fungerar utan kanalinstallationer. Enheten ansluts till tryckluft och el.

MATERIAL

Enheten är tillverkad av högteknologisk polykarbonat.

INSTALLATION

AIRTOWER är fristående, vid behov av
flytt är den utrustad med gaffel slitsar
och lyftöglor.

 

INSTALLATION

Avancerad teknologi i enkelhet
Flexibilitet i placering av Airtower
Enkel installation tack vare “Plug & Play”

SAMARBETSPARTNER

Fullserviceleverantör för teknik för att ta bort oren luft och damm är kärnan i det vi handlar om. Det är därför vi med våra lösningar litar på en balans mellan innovation och hållbarhet.

SAMARBETSPARTNER

Fullserviceleverantör av Novus teknik för att minimera
oren luft i balans med innovation och hållbarhet.